FESTİVAL
[ Eylül 22, 2023 by NarFest 0 Comments ]

“En İyi Safkan Suruç Yarış Atı Yarışması”

EN İYİ SAFKAN SURUÇ YARIŞ ATI GÜZELLİK YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ
YARIŞMANIN ADI : GELENEKSEL SURUÇ ATI VE NARI FESTİVALİ
KAPSAMINDA SURUÇ ARAP ATLARI GÜZELLİK
YARIŞMASI
BAŞVURU TARİHLERİ : 22 – 28 EYLÜL 2023
YARIŞMA TARİHİ : 30 EYLÜL 2023 CUMARTESİ SAAT: 17:00
YARIŞMA YERİ : Suruç Meydan Parkı
TEKNİK ŞARTNAME : GELENEKSEL SURUÇ ATI VE NARI FESTİVALİ
PROGRAMI KAPSAMINDA ‘‘EN İYİ SAFKAN SURUÇ YARIŞ ATI GÜZELLİK YARIŞMASI’’ ŞARTNAMESİ
YARIŞMANIN AMACI: Şanlıurfa ili Suruç ilçesinin sahip olduğu doğal ve kültürel bir
değer olan ve çok sayıda çiftlikte özel olarak yetiştirilen ayrıca kültürümüzde önemli bir yere
sahip olan atları tanıtmak. Hayvan sevgisini aşılamak, daha çok kişiye ulaşarak atçılık
sektörüne katkı sağlamak amaçlanmıştır.
* Katılım Şartları ve Yarışma Kuralları:
1- Yarışmaya, 1 yaşını doldurmuş ARAP (kısrak, iğdiş veya aygır) atları katılabilir.
2- Yarışmaya, sadece Şanlıurfa ili bünyesindeki özel çiftlik veya haralara kayıtlı atlar
katılabilir.
3-Jüri üyeleri veya 1. derece yakınları yarışmaya katılamaz.
4- Yarışmaya katılacak olan atların PEDİGRİ (At Soy Kütüğü Belgesi/Kimlik) belgeleri
(fotokopisi olur) olmalıdır.
5- Atlar, sahipleri veya yetkilendirdikleri bir kişi (atı kontrol altında tutabilecek seyis, vb.)
tarafından yarışmaya getirilebilir.
6- Yarışmaya katılan atların sağlıklı olması, aşı takvimlerinin tamamlanmış olması
gerekmektedir.
7- Her yarışmacı en fazla 3 at ile katılım sağlayabilir.
8- Atlar yarışmaya sadece yedek sevk ipi (yular başlık) veya kantarma başlık ile getirilecektir.
Eyer, Blanket vb. getirenler kabul edilmeyecektir.
9- Yarışmaya katılım ücretsizdir.
10-Verilen tarihler dışında yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
11-Yarışmaya katılan kişiler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında
kimlik bilgilerinin dijital ve basılı medyada kullanılması hususunda izin vermektedir.
12- Yarışmayı düzenleyen kurul/kurum yarışma şartlarında düzenleme, ekleme/çıkarma ve
iptal etme hakkını saklı tutar.
13- Tüm yarışmacılar, yarışma koşullarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılır.
14-Yarışma koşullarına uymayan adayların başvuruları kabul edilmez. Kabul edilmiş ve ödül
kazanmış olsa dahi ödülü verilmez.
15- Yarışmaya katılmak isteyenler başvuru dilekçesinde, atının PEDİGRİ bilgilerini en geç
28 Eylül 2023 Perşembe günü saat 16:00´ya kadar Suruç Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne teslim edecektir.
16-Yarışmacılar atlarını kurulun uygun gördüğü yerde, 30 Eylül 2023 Cumartesi Günü 16:15’da hazır bulunduracaklardır.
17-Yarışmacılar, atların su, yem vb. ihtiyaçlarını kendileri getirecek olup, emniyetlerini
kendileri sağlayacaklardır.
18- Atlar, jüri tarafından belirlenen sıra ile geçiş yapacaklardır.
19-Yarışma değerlendirmesi; Organizasyon komitesince belirlenecek jüri tarafından
yapılacaktır.
20- Yarışmacılar yarışma kurallarına ve yarışma takvimine uymak zorundadır.
*Değerlendirme Kriterleri; Baş ve boyun (20), sırt(10), bacaklar(20), atın hareketi ve
cinsi(20). Ek gözlemler, kuyruk hareketi (20), bir atın iskelet yapısının güzelliğini ve huyunu içerir. Değerlendirme (100) puan üzerinden yapılacaktır.
TÜM KATILIMCILARA BAŞARILAR DİLERİZ
ÖDÜLLER:
1. Birinciye : Tam Altın
2. İkinciye : Yarım Altın
3. Üçüncüye : Çeyrek Altın
4. Dördüncüye : Çeyrek Altın
5. Beşinciye : Çeyrek Altın
Mansiyon Ödülleri : Katılımcı Belgesi
* Başvuru Yeri ve Şekli
Yarışmaya katılmak isteyenlerin en geç 28 Eylül 2023 Perşembe günü saat 16:00´ya kadar Suruç Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne nüfus cüzdanı fotokopisi ve at PEDİGRİ evrakıyla
başvurarak kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

İLETİŞİM: (0542) 405 06 34
* Yarışmanın Yeri ve Şekli
Yarışma 30 Eylül 2023 Cumartesi Günü 17:00 ’da Etkinlik alanındaki Suruç Meslek
Yüksekokulu Standında yapılacaktır. Yarışma sonuçları aynı gün yarışmadan sonra
açıklanacak ve ödül verilecektir.
İletişim Telefonu: (0542) 405 06 34 (Atlar için)